Wycieczka motocyklowa

Propozycja – Jura

Jest to program wycieczki motocyklowej, dzięki któremu jednego dnia można zwiedzić: jedyny zamek na Jurze zachowany w całości, największe ruiny zamku na wyżynie, osobliwość przyrodniczą jaką jest pustynia, oraz jaskinię będącą jednym z cenniejszych stanowisk archeologicznych.

1. Opis trasy

Start – Parking → Maczuga Herkulesa → Zamek Pieskowa Skała → Przejazd do Ruin Zamku w Rabsztynie → Przejazd motocyklami do Podzamcza na parking → Ruiny Zamku Ogrodzienieckiego → Przejazd motocyklami na Pustynie Błędowską → Spacer po Pustyni Błędowskiej → Przejazd motocyklami do Jaskini Nietoperzowej → Parking – Meta.

2. Zwiedzane obiekty płatne

Zamek w Pieskowej Skale, Ruiny Rabsztyna, Ruiny Ogrodzieńca, Jaskinia Nietoperzowa.

3. Specyfika trasy i czas zwiedzania

Typowa wycieczka objazdowa, zwiedzanie obiektów daleko od siebie oddalonych (co kilkanaście kilometrów). Łącznie trzeba przejechać motocyklami około 100 km. Czas zwiedzania to około 7 godzin (jeżeli nie wystąpią nieplanowane okoliczności).


Autorem strony i wszystkich zawartych w niej treści (teksty, zdjęcia, grafika itp.) jest Tomasz Żmudzki i pozostają one jego własnością !!!

Copyright © 2009-2024 Tomasz Żmudzki