Poznajemy drzewa

tel. 512 956 381


Opis zajęć

Zajęcia odbywają się na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego z wykorzystaniem fragmentów szlaków turystycznych Parku. Te zajęcia można również zrealizować w trakcie wycieczki lub połączyć je z zajęciami Ojców Trophy.

Przebieg zajęć:

– kilka słów na temat leśnych zbiorowisk roślinnych i gatunków drzew występujących w OPN.

– przedstawienie zajęć.

– zajęcia terenowe w grupach – spacer zboczem Góry Chełmowej powrót przez Bramę Krakowską lub marsz na orientację.

– podsumowanie i wnioski

Cel zajęć

– poznanie prostych metod oznaczania gatunków drzew.

– zapoznanie się z gatunkami drzew występujących w OPN.

– poznanie charakterystyki zbiorowisk leśnych OPN.

Wiek uczestników i czas trwania

Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży klas gimnazjalnych i licealistów. Czas trwania samych zajęć to około 3 godziny. Można również przeprowadzić zajęcia podczas wycieczki po Parku w trakcie spaceru do Jaskini Łokietka i Bramy Krakowskiej, lub połączyć je z zajęciami Ojców Trophy.

Koszt zajęć

Opłata za zajęcia wynosi 7 złotych od osoby i obejmuje:

– koszty wynajęcia pomocy naukowych

– koszty jednorazowych materiałów dla uczestników

– wynagrodzenie prowadzącego


OJCÓW TROPHY

WODA W TWOJEJ RZECE


Obsługuję wycieczki:


Dane kontaktowe:

tel. 512 956 381

email: tjzmudzki@gmail.com