Oferta

Znajdą tu Państwo kilka scenariuszy wycieczek, których realizacja pozwala na poznanie wybranych walorów Ojcowskiego Parku Narodowego i południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, na przykład przyrodniczych lub kulturowych. Albo też, na poznanie ogólnego charakteru tego miejsca i najbardziej znanych obiektów. Każda z wycieczek opisana jest pod względem specyfiki trasy oraz zwiedzanych obiektów. Wszystkie scenariusze można oczywiście w pewnym stopniu modyfikować pod kątem wieku uczestników wycieczki, możliwości czasowych i finansowych. Niektóre scenariusze można realizować, również z pewnymi modyfikacjami, zarówno w formie pieszej, rowerowej jak i autokarowej. Mogą też Państwo ułożyć swój autorski scenariusz wedle swoich upodobań i preferencji.